×

Váš marketingový plán – Situační analýza

Zjistěte, kde se nyní nacházíte. Jak jsem již probrali dříve, je nutné definovat stav, ve kterém se právě nacházíte. Analyzujte: Pouze připomínám, že k situační analýze je potřeba určitého nadhledu a objektivity – hodnotíte přeci sami sebe. Abyste měli vstupní data k analýze podívejte se na informace o: Vaší firmě – Jaký máte obrat, zisk?

Jak bude vypadat Váš marketingový plán?

Co by měl Váš marketingový plán obsahovat? Kromě obsahu, neexistuje nějaká jasně předepsaná norma, jak by měl Váš marketingový plán vypadat. Zatímco jedni si vystačí s 5 stránky A4 a heslovitými odrážkami, jiní z Vás tam budou mít grafy, tabulky a formuláře. V obou případech je ale nutné...

Jak vytvořit marketingový plán?

Úvod do návrhu a tvorby marketingového plánu. Jak už jsme si řekli v některém z minulých dílů, důležitou součástí plánu bude vyjasnit si následující body. Nyní je ale budeme už nazývat marketingovými termíny. Marketingová analýza současného stavu (Kde jsme? Odkud vycházíme?) Abychom následně mohli porovnávat a měřit úspěšnost plnění plánu, musíme mít nějaký relevantní...

Výhody malé firmy pomocí kterých, porazíte větší a silnější konkurenci

Jaké výhody mají malé firmy? I když jste malá firma, vůbec nemusíte trpět pocitem, že v oblasti marketingu a reklamy si toho nemůžete dovolit tolik, jako Vaše větší a silnější konkurence. Je pravdou, že větší firmy již mají zaběhlé propagační aktivity, které ve většině případů mají naplánované mnoho týdnů (někdy i měsíců dopředu)...

Způsoby jak přesvědčit zákazníka k okamžitému nákupu

Jak zákazníka přimět ke koupi produktů? V předchozích (pro některé možná následujících) článcích jste se dozvěděli, jak výhodné může být získat zákazníkovu důvěru díky přátelskému přístupu, snaze pomoci a fair-play pravidlům. Samozřejmě jsem nezapomněl na to, že se především jedná o zákazníka a naší snahou je prodat mu naše produkty nebo služby...

Jak propagovat své stránky (skoro) zadarmo?

Jak zařídit, aby zákazníci o Vašem webu věděli? Již jsme zmiňovali, že z našeho pohledu vidíme právě internetovou prezentaci jako nepostradatelný marketingový prvek každé firmy, která nabízí určité služby nebo produkty a nemá na ně monopol. Ve článku „Jak vytvořit poutavou a zajímavou web. prezentaci“ jsme Vám představili několik tipů, jak docílit toho, aby...