×

Váš marketingový plán – Co s tím, když to nefunguje?

Není to úplně podle Vašich představ? Najděte a odstraňte chyby. Jestliže máte pocit, že Váš marketingový plán nefunguje, je potřeba se zamyslet nad tím, které části MP nefungují a proč. Abychom mohli prohlásit, že MP nefunguje, připomeňme si jeho smysl a cíl. Marketingový plán by pro Vás měl být pomyslnou kuchařkou, která Vás povede tím..

Váš marketingový plán – Analýza, zpětná vazba

Analyzujte, měřte, srovnávejte a vyhodnocujte Sledujte plnění jednotlivých kroků ve Vašem plánu. Jestliže jste si MP dobře navrhli a vybrali jste formy propagace, které jsou měřitelné – pravidelně analyzujte výsledky a vyhodnocujte je. Používejte: Zpětnou vazbu – web, letáky, průzkumy (ankety, osobní dotaz) Několik tipů jak získávat zpětnou vazbu: SWOT analýzu Po určitém období vytvářejte...

Váš marketingový plán – Akční plán a finance

Naplánujte si, co kdy udělat a v jakém pořadí – Váš akční plán Vypracujte si plán, který bude obsahovat jednotlivé kroky a aktivity, které musíte splnit, abyste dosáhli svého marketingového cíle. K těmto jednotlivým kroků si můžete přiřadit: Finanční stránka Jak už jsem zmínil v jednom z minulých článků, rozpočet na marketing u velkých firem...

Váš marketingový plán – Marketingový mix a komunikace

Mixujeme Váš marketingový plán Marketingovým mixem se rozumí souhrn čtyř marketingových nástrojů tzv. “4P” – product, place, price, promotion. V češtině se tedy bude jednat o: Vaše zboží a služby (product) Definujte si produkty, které budete nabízet. Popište jejich vlastnosti, unikátnost, výhody, konkurenční výhody..

Váš marketingový plán – Marketingové cíle

Vybíráme správné marketingové cíle V předchozím díle jste si ujasnili místo Vaší firmy na trhu. V tomto okamžiku se snažte zamyslet nad tím, kde byste svoji firmu za pár let rádi viděli. Vycházet byste měli samozřejmě především ze svých strategických a taktických cílů.

Váš marketingový plán – Strategické a taktické cíle

Zvolte si vhodné taktické a strategické cíle Zvolení strategických (dlouhodobých) cílů Zvolte si cíle, k nimž se chcete dopracovat nebo které si přejete udržet. U menších firem to bývá např. expanze na jiné trhy (Slovensko) nebo také často “pouze” konzistentní prosperita a růst firmy. V případě, že si zvolíte např...