×
Váš marketingový plán – Marketingový mix a komunikace

Mixujeme Váš marketingový plán

Maketingovým mixem se rozumí souhrn čtyř marketingových nástrojů tzv. “4P” – product, place, price, promotion.


V češtině se tedy bude jednat o:


Vaše zboží a služby (product)

Definujte si produkty, které budete nabízet. Popište jejich vlastnosti, unikátnost, výhody, konkurenční výhody..

Vytvořte si jednoduchou tabulku, kde si uvedete název výrobku, co dělá a jakou výhodu z něj bude zákazník mít (nebo jaký problém mu pomůže řešit).


Mezi atraktivní výhody plynoucí z vašich produktů může patřit:

 • Úspora času (a možnost jej pak strávit jinde nebo dělat něco jiného)
 • Úspora peněz (používáním těchto produktů ušetříte měsíčně XY)
 • Vytvoření hodnoty, možnost výdělku (ideálně koláče bez práce)
 • Image, prestiž, sebevědomí (uspokojení touhy být v něčem lepší, vynikat, být obdivován)Místo nebo způsob nabízení/prodeje (place)

Určete si způsoby, kterými budete výrobky nabízet. Může to být. např. e-shop, přímý prodej, velkoobchod, prodejní sítě atp.


Způsob prodeje dělíme na dvě kategorie:

a) Přímý prodej

Přímý prodej znamená, že Vaše firma prodává konečným zákazníkům. Žádné velkoobchody, obchodníci ani dealeři.


b) Nepřímý prodej

Nepřímý prodej naopak využívá k nabízení (a prodeji) třetí strany.


V praxi se většinou jedná o kombinaci přímého i nepřímého prodeje. Je pak ale nutné, jasně stanovit pravidla a cenovou politiku mezi Vámi a ostatními prodejci tak, aby nevznikaly zbytečné konflikty.Cena (price)

Správně nastavte cenu výrobku/služby, platební podmínky a možnosti.


Pro správné nastavení ceny je nutné brát v potaz mnoho faktorů:

 • Náklady na výrobu, prodej, marketing.
 • Ceny konkurence.
 • Obchodní marže.
 • Pozici Vaší firmy.
 • Počet zákazníků.
 • Předpokládaný objem prodeje.


Pro vhodné určení ceny produktu existuje spoustu specifických metod. Jelikož je tento návod určen speciálně pro malé firmy, doporučím Vám tzv. tržní stanovení ceny.


Tržní stanovení ceny se odvíjí od průměrné ceny stejných (nebo obdobných) produktů, které již na trhu jsou – tedy od konkurence. Následně si vymezte cenový prostor, který budete mít k dispozici. Měli byste si nastavit cenové mantinely tak, abyste byli schopni zákazníkovi poskytnout např. slevu, vytvořit akci atp.Propagace (promotion)

Vytvořte skladbu reklamních forem, které použijete pro propagaci Vašeho produktu. Výběr forem závisí pochopitelně na charakteru produktu a také na objemu finančních prostředků, které chcete do reklamy investovat.


Několik zásad:

 • Vždy se zaměřujte na své cíle.
 • Jestli je to možné, propagační formy navrhujte tak, aby byly měřitelné.
 • Při sestavování marketingové mixu je důležité i to, abyste zároveň vytvořili i určitou konkurenční výhodu – nabídka musí být pro zákazníky atraktivní.
 • Vaše propagace musí být plánovaná a prováděná dlouhodobě.
 • Neomezujte se pouze na jednu formu propagace.
 • Vaše propagace musí být rozpoznatelná – odlište se od konkurence. Používejte jak originální obsah, tak Vaši korporátní identitu (pravidla používání grafických prvků – když je budete důsledně dodržovat, tak Vaše materiály budou ve stejném stylu a zákazníci si je začnou podvědomě spojovat s Vaší společností).