×
Váš marketingový plán – Co s tím, když to nefunguje?

Není to úplně podle Vašich představ? Najděte a odstraňte chyby.


Jestliže máte pocit, že Váš marketingový plán nefunguje, je potřeba se zamyslet nad tím, které části MP nefungují a proč.


Abychom mohli prohlásit, že MP nefunguje, připomeňme si jeho smysl a cíl. Marketingový plán by pro Vás měl být pomyslnou kuchařkou, která Vás povede tím – co, kolik a v kterém okamžiku přidáte do svého firemního hrnce. Výsledkem by pak měla být delikatesa, která ukojí apetit Vašich zákazníků.


Důvody, které Vás povedou k závěru, že “to nefunguje” mohou být tyto:


Neplnění taktických cílů

Jestli máte pocit (a nebo jste si jistí), že neplníte Vaše taktické cíle, zřejmě je něco hodně špatně. Než si ale projdete celý MP bod po bodu, zamyslete se nad vašimi taktickými cíly. Jsou správně zvolené? Nejsou moc obecné (např. tento rok zvýšíme produkci našich výrobků) nebo příliš nadsazené (tento rok se o nás dozví celá Evropa)? Vaše cíle musí být náročné, ale dosažitelné. Každý větší cíl by se měl skládat z několika menších, které postupně realizujeme a tím získáváme energii a chuť do těch dalších.


Nedosahování prodejních výsledků

Jestliže se nenaplňují Vaše obchodní výsledky, musíte zjistit proč se tak děje.:

  • Stanovili jste si reálné cíle? Nebyli jste příliš optimističtí?
  • Odhadli jste dobře trh?
  • Zvolili jste správně cílové skupiny? Nabízíte jim produkt správným způsobem?
  • Používáte správné formy propagace? Máte zpětnou vazbu? Analyzujete ji?
  • Nezasáhly nějaké vnější vlivy? Konkurence atp.


Marketingová sdělení a propagační formy nemají výkon

Máte pocit, že Vaše propagační formy nenaplňují Vaše představy a stanovené cíle? Je to smutné, ale to se může stát. Naštěstí díky analýze a pravidelnému vyhodnocování výsledků jste to objevili zavčas a tak Vás to nebude tolik finančně bolet.


Podívejte se na svůj plán a zkontrolujte si, jestli v něm nenajdete tyto nejčastější chyby:


Špatně definovaná cílová skupina

Víte, kdo jsou Vaši zákazníci? Do jakých sociálních skupin patří? Jaké mají vzdělání? Kolik asi vydělávají? Jak komunikují? Jaké požívají technologie? Jaké řeší problémy? Co bude rozhodujícím impulsem ke koupi? Atd.

Běžně se stává, že celý plán je dobře sestaven, ale ztroskotá na neznalosti hlavní cílové skupiny. Vaše marketingové cíle asi zůstanou nenaplněny, když budete např. starší generaci oslovovat kampaní na facebooku… 😀


Vaše sdělení je komplikované a nevýrazné

Odpovězte si na tyto otázky:

a) Jste si jisti, že mluvíte stejným jazykem jako Vaši zákazníci? Nepoužíváte příliš odborné termíny a obraty, kterým Vaši potencionální klienti nerozumí?

b) Jsou Vaše sdělení průzračná natolik, aby jim porozuměl každý?

c) Jste rozpoznatelní? Máte grafický styl podle kterého zákazníci už z dálky poznají, že jde o Vás?

d) Jste dostatečně odlišní od Vaší konkurence?

e) Dokážete nabídku jasně formulovat a vybídnout (popř. motivovat) zákazníka k akci?


Řešíte zákazníkův problém nebo “pouze” prodáváte?

Už jsme se bavili o tom, jak moc důležité je rozvíjet schopnost “dívat se na věci očima zákazníka”. Když komunikujete se zákazníkem, snažíte se pochopit jeho problém nebo pouze nabízíte zboží a chválíte jeho vlastnosti? Myslete na to, že koupě každého produktu má nějaký důvod. Najděte ho a na ten se zaměřte. Získáte tím zákazníkovu důvěru a budete více prodávat.