×

Jelikož je na sociálních sítí v ČR (především na facebooku) již několik miliónů lidí, staly se i sociální sítě zajímavým marketingovým kanálem pro mnoho firem. Sociální sítě nejsou ale vhodné pro každou společnost. Existují i obory podnikání, kde prezentace např. na facebooku není úplně vhodná. Česká republika má tu výhodu, že je u nás dominantní facebook a instagram, a tak v převážné většině, doporučujeme klientům soustředit se na tyto sítě, místo toho, aby investovali finance a energii do ostatních minoritních sociálních sítí.

Abyste byli na facebooku úspěšní, nestačí nakoupit fanoušky a každý den zveřejňovat příspěvky o tom, jaké máte skvělé zboží a služby. Tudy cesta nevede. Lidé navštěvují facebook především proto, aby se na něm bavili a o to více jsou ke klasickým reklamním sdělením neteční.


Opravdového úspěchu můžete dosáhnout tím, že jako u většiny ostatních marketingových kanálů, budete mít jasnou koncepci a určené cíle, kterých chcete dosáhnout.


Co může být Vaším cílem?

 • Přivedení relevantních návštěvníků na web
 • Budování komunity (sběr kontaktů) a důvěry
 • Zvyšování image vaší firmy
 • Vytvoření komunikačního a info kanálu pro stávající zákazníky
 • Nabídku služeb a zboží (pouze při splnění určitých předpokladů)
 • Bavit stávající zákazníky různými soutěžemi a upoutávat tím pozornost nových potencionálních klientů


Co Vám můžeme nabídnout?

 • Analýzu stávajícího stavu (a doporučení změn) nebo založení, nastavení a vytvoření grafiky pro Váš nový facebook profil.
 • Definování cílové skupiny, vytvoření person, určení stylu a tónu komunikace.
 • Návrh komunikační strategie a vytvoření publikačního plánu.
 • Návrh a grafické zpracování reklamních kampaní na facebooku, jejich správa, analýza a optimalizace.
 • Návrh, vytvoření, správa a analýza soutěží.
 • Poradenství a konzultace.