×

Váš marketingový plán – Situační analýza

Zjistěte, kde se nyní nacházíte. Jak jsem již probrali dříve, je nutné definovat stav, ve kterém se právě nacházíte. Analyzujte: Pouze připomínám, že k situační analýze je potřeba určitého nadhledu a objektivity – hodnotíte přeci sami sebe. Abyste měli vstupní data k analýze podívejte se na informace o: Vaší firmě – Jaký máte obrat, zisk?

Jak bude vypadat Váš marketingový plán?

Co by měl Váš marketingový plán obsahovat? Kromě obsahu, neexistuje nějaká jasně předepsaná norma, jak by měl Váš marketingový plán vypadat. Zatímco jedni si vystačí s 5 stránky A4 a heslovitými odrážkami, jiní z Vás tam budou mít grafy, tabulky a formuláře. V obou případech je ale nutné...

Jak vytvořit marketingový plán?

Úvod do návrhu a tvorby marketingového plánu. Jak už jsme si řekli v některém z minulých dílů, důležitou součástí plánu bude vyjasnit si následující body. Nyní je ale budeme už nazývat marketingovými termíny. Marketingová analýza současného stavu (Kde jsme? Odkud vycházíme?) Abychom následně mohli porovnávat a měřit úspěšnost plnění plánu, musíme mít nějaký relevantní...