[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Interiérové zaklapavácí poutače formátu A1

Inboardy

Inboard je interierová reklamní plocha, do níž se vkládají plakátu formátu A1. Tyto plochy jsou umístěny na zdech ve (většinou) veřejných budovách typu střední školy, úřady, kulturní zařízení apod.
Tyto místa jsme vybírali s přihlédnutím na skutečnost, že u většiny z nich lze přesně definovat cílovou skupinu, kterou by si přál klient oslovit. To vše za velice zajímavých cenových podmínek.

JAKÉ

JSOU VÝHODY INBOARDŮ?

 • Umístění na vysoce frekventovaných místech v Prostějově.
 • Možnost segmentace cíl. skupiny (sport, kultura, střední školy aj.).
 • Pronájem ploch již od jednoho týdne.
 • Grafický návrh, tisk a realizace kampaně - vše na jednom místě.
 • Možnost kombinace i s jinými reklamními plochami.
 • Rychlost realizace a nízká cena kampaně.
KDE

JE MÁME?

 • Švehlova SOŠ a SOU
 • Švehlova SOŠ a SOU II.
 • Gymnázium Jiřího Wolkera
 • Reálné gymnázium a ZŠ
 • Střední zdravotnická škola
 • Střední šk. podnik. a obchodu
 • SOU obchodní

.

 • SPŠ strojírenská
 • Kino Metro70
 • Sportovní hala
 • Zimní stadion
 • Městské lázně
 • Střední škola Artecon
 • Rockclub Apollo13
 • Restaurace U broučka
 • Plumlovský zámek

Jak postupujeme při realizaci inBoard kampaně?

Plánujeme

Jsou pro Vás InBoardy vhodné? Jaká je Vaše cílová skupina? Vybereme vhodné plochy.

Tvoříme

Graficky navrhneme a vytiskneme A1 postery pro InBoardovou kampaň.

Realizujeme

Provedeme distribuci na Vámi zvolená místa. Postery průběžně kontrolujeme.

Nejsou inBoardy ty pravé reklamní plochy, které jste hledali? Zkuste jiné :-)

TOP