[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Výlep plakátů v Prostějově

Výlep plakátů

Výlep plakátů patří k účinným formám propagace jak kulturních, společenských a sportovních akcí, tak je i zajímavou možností inzerce komerčních nabídek zboží či služeb.

Jelikož jsou výlepové plochy umístěné vždy na zajímavých místech s vysokou koncentrací kolemjdoucích, velmi brzy osloví velké množství populace a zvýší povědomí o Vámi pořádané akci či Vaší nabídce.

Plakátovací plochy jsou jedny z možných reklamních či informačních medií, které můžeme nalézt přímo v centrech měst tzn. že mají obdobnou sledovanost jako billboardové plochy, ale oproti nim mají jednu nespornou výhodu a to, že reklamní materiál (převážně plakáty), který je na nich umístěn není jediný a tím je taková plocha zajímavá pro široké spektrum diváků (cílových skupin).

CO

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O PLAKÁTOVÁNÍ?

 • Vylepujeme plakáty pouze v Prostějově a přilehlých městských oblastech (Vrahovice, Držovice, Domamyslice aj.)
 • Počet výlepových míst je 45ks. Plochy jsou typu válec a deska.
 • Standardním výlepovým dnem je každé pondělí. Plakáty je možné vylepit i jiný den, ale s expresním příplatkem.
 • Příjem plakátů na pondělní výlep je ukončen v pátek ve 12:00 hod.
 • Minimální doba výlepu je jeden týden (od pondělí do pondělí).
5

VÝHOD VÝLEPU

 • Vysoká sledovanost - tradiční médium, které jsou lidé zvyklí sledovat.
 • Umístění ploch na vysoce frekventovaných místech ve městě.
 • Díky různorodosti plakátů, plochy oslovují širokou skupinu obyvatel.
 • Výborný poměr cena/výkon.
 • Rychlost při realizace plakát. kampaně.
45

PLOCH

 • Náměstí Odboje
 • Náměstí Spojenců
 • Wolkerova
 • Sádky
 • Hlaváčkovo náměstí
 • Nám. E. Husserla
 • Komenského
 • Poděbradovo náměstí
 • Školní
 • Sladkovského
 • Martinákova
 • Fanderlíkova
 • Josefa Lady
 • Melantrichova
 • Karla Svolinského
 • Mathonova
 • Krasice
 • Čechovice
 • Domamyslice
 • Čechovice
 • Moravská
 • Aquapark
 • Anenská

.

 • Anglická
 • Jungmanova
 • Šmeralova
 • Drozdovice
 • Mozartova
 • Dr. Horáka
 • Dobrovského
 • Šárka
 • Školní
 • Dolní
 • Na příhoně
 • Svatopukova
 • Vrahovická
 • BUS nádraží
 • Tovární
 • Za drahou
 • Vrahovická - Zátiší
 • Vrahovická
 • Čs. Armádního sboru
 • SNP Držovice
 • Olomoucká
 • E. Valenty
 • E. Beneše
 • Hliníky - lázně

Více informací o plakátování

Všechny další informace o plakátování a dalších možnostech propagace s ním spojené naleznete na stránkách www.infoplochy.cz

Jak postupujeme realizaci plakátovací kampaně?

Vymýšlíme

Hledáme vhodnou formu a obsah sdělení, které zaujme cílovou skupinu.

Tvoříme

Graficky navrhneme a vytiskneme plakáty až do formátu A2 (na soulep).

Vylepujeme

Plakáty vylepíme a při dalších výlepech kontrolujeme a provádíme opravy.

Nejsou výlepové sloupy ty pravé reklamní plochy, které jste hledali? Zkuste jiné :-)

TOP