[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Jak si vytvořit marketingový plán?

Váš marketingový plán – Analýza, zpětná vazba

/ / Jak vytvořit marketingový plán

Analyzujte, měřte, srovnávejte a vyhodnocujte

Sledujte plnění jednotlivých kroků ve Vašem plánu. Jestliže jste si MP dobře navrhli a vybrali jste formy propagace, které jsou měřitelné – pravidelně analyzujte výsledky a vyhodnocujte je.

Používejte:

Zpětnou vazbu – web, letáky, průzkumy (ankety, osobní dotaz)

Několik tipů jak získávat zpětnou vazbu:

  • sledovácí kód Google Analytics na webu
  • trackovací prvky v emailu
  • vytváření různých druhů inzerce s odkazem na různé micro-weby
  • do tištěné inzerce a na letáky vkládejte unikátní vystřihovací bonusové kupóny
  • osobním kontaktem – ptejte se svých zákazníků aj.
  • anketní formulář atp.

SWOT analýzu

Po určitém období vytvářejte nové SWOT analýzy a sledujte, jak se mění rozložení Vašich silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, oproti starším analýzám.

Šmírování

Nezapomeňte “šmírovat” konkurenci. Mějte přehled o tom, zda na Vaši kampaň nějak reagovala, jakou asi má strategii a jaké formy propagace používá. Jestli je to možné, pokuste se občas sledovat i chování zákazníků v závislosti na konkurenční kampani. Poučte se z jejich chyb a nechte se inspirovat jejich úspěchy.

Už jste četli ostatní články z rubriky „Jak vytvořit marketingový plán?“

TOP