[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Jak si vytvořit marketingový plán?

Váš marketingový plán – Akční plán a finance

/ / Jak vytvořit marketingový plán

Naplánujte si, co kdy udělat a v jakém pořadí – Váš akční plán

Vypracujte si plán, který bude obsahovat jednotlivé kroky a aktivity, které musíte splnit, abyste dosáhli svého marketingového cíle.

K těmto jednotlivým kroků si můžete přiřadit:

  • Finanční rozvahu – abyste měli jasný přehled o tom, co Vás to bude stát.
  • Definici cílové skupiny.
  • Jména zodpovědných osob.

Finanční stránka

Jak už jsem zmínil v jednom z minulých článků, rozpočet na marketing u velkých firem se často odvíjí od obratu, případně od odhadovaného prodeje. U menších firem se pak, ale většinou stanovuje individuálně na základě vypracovaného marketingového plánu. To Vám následně dává možnost, udělat si jasnou představu o tom, co kolik bude stát a případně škrtat, doplňovat nebo vymýšlet efektivnější způsoby propagace.

Jestliže si vypracujete dobrý marketingový plán, měli byste následně dodržet všechny jeho složky (i ty finanční), abyste zjistili, že funguje jak má.

Už jste četli ostatní články z rubriky „Jak vytvořit marketingový plán?“

TOP