[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Výroba tiskovin

Tiskoviny

Asi neexistuje firma, která by nikdy nepotřebovala žádnou firemní nebo reklamní tiskovinu. Možná právě proto jsou grafické návrhy, příprava do tisku a realizace těchto tiskovin, jednou z našich nejčastějších zakázek.
U výroby tiskovin se vždy soustředíme na kvalitní-účelný design, DTP a tisk odpovídajícími technologiemi. Při návrhu i realizaci nikdy nezapomínáme na cílovou skupinu, pro kterou je tiskovina určena a vždy se snažíme klientovi doporučit to nejlepší řešení.

JAKÉ

SLUŽBY NABÍZÍME V OBLASTI TISKOVIN?

  • .
  • .
  • .
CO

ČASTO TISKNEME?

  • Letáky, plakáty a pohlednice.
  • Prospekty, brožury a katalogy.
  • Billboardy, bannery a fotoobrazy do interiérů.

Jak postupujeme při realizaci tiskovin?

Ptáme se

Kdo je cílová skupina? Které tiskoviny jsou pro ni vhodné? Jak proběhne distribuce?

Tvoříme

Vytváříme grafické návrhy, fotografie a předtiskovou přípravu.

Realizujeme

Zvolíme odpovídající technologie, realizujeme tisk a kontrolujeme kvalitu.

TOP