[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Sociální sítě

Sociální sítě

Jelikož je na sociálních sítí v ČR (především na facebooku) již několik miliónů lidí, staly se i sociální sítě zajímavým marketingovým kanálem pro mnoho firem. Sociální sítě nejsou ale vhodné pro každou společnost. Existují i obory podnikání, kde prezentace např. na facebooku není úplně vhodná.

Česká republika má tu výhodu, že je u nás dominantní Facebook, a tak v převážné většině, doporučujeme klientům soustředit se na tuto síť, místo toho, aby investovali finance a energii do ostatních minoritních sociálních sítí.

Abyste byli na facebooku úspěšní, nestačí nakoupit fanoušky a každý den zveřejňovat příspěvky o tom, jaké máte skvělé zboží a služby. Tudy cesta nevede. Lidé navštěvují facebook především proto, aby se na něm bavili a o to více jsou ke klasickým reklamním sdělením neteční.

Opravdového úspěchu můžete dosáhnout tím, že jako u většiny ostatních marketingových kanálů, budete mít jasnou koncepci a určené cíle, kterých chcete dosáhnout.

CO

MŮŽE BÝT VAŠÍM CÍLEM?

 • Přivedení relevantních návštěvníků na web
 • Budování komunity (sběr kontaktů) a důvěry
 • Zvyšování image vaší firmy
 • Vytvoření komunikačního a info kanálu pro stávající zákazníky
 • Nabídku služeb a zboží (pouze při splnění určitých předpokladů)
 • Bavit stávající zákazníky různými soutěžemi a upoutávat tím pozornost nových potencionálních klientů
JAKÉ

SOC. SLUŽBY NABÍZÍME?

 • Analýzu stávajícího stavu (a doporučení změn) nebo založení, nastavení a vytvoření grafiky pro Váš nový facebook profil.
 • Definování cílové skupiny, vytvoření person, určení stylu a tónu komunikace.
 • Návrh komunikační strategie a vytvoření publikačního plánu.
 • Návrh a grafické zpracování reklamních kampaní na facebooku, jejich správa, analýza a optimalizace.
 • Návrh, vytvoření, správa a analýza soutěží.
 • Poradenství a konzultace.

Jak postupujeme při komunikaci na facebooku?

Analyzujeme

Jaký je současný stav, kdo je cílové skupina, definujme styl a tón komunikace.

Tvoříme

Navrhneme design, vytvoříme vhodné příspěvky a sestavíme publikační plán.

Komunikujeme

Publikujeme příspěvky, reagujeme, vytváříme soutěže i reklamy a vše dozorujeme.

Jaké další služby nabízíme v oblasti online marketingu?

TOP