Jak si vytvořit marketingový plán?

Váš marketingový plán – Situační analýza

/ / Jak vytvořit marketingový plán

Zjistěte, kde se nyní nacházíte.

Jak jsem již probrali dříve, je nutné definovat stav, ve kterém se právě nacházíte.

Analyzujte:

  • Údaje o Vaši výsledcích
  • Kolik a jaké máte zákazníky
  • Vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
  • Jakou máte konkurenci a její vývoj
  • Nabídku Vaší firmy
  • A jiné věci, které přímo či nepřímo ovlivňují Vaše podnikání.

Pouze připomínám, že k situační analýze je potřeba určitého nadhledu a objektivity – hodnotíte přeci sami sebe.

Abyste měli vstupní data k analýze podívejte se na informace o:

Vaší firmě

– Jaký máte obrat, zisk? Jaká je Vaše finanční situace?
– Jaká je Vaše pozice na trhu – image, povědomí?
– Jak funguje Váš současný marketing?

Tržním prostředí

Narozdíl od informací o zákaznících, můžete v tomto případě čerpat info i ze vnějších zdrojů jako jsou např. zákazníci, nezávislí pozorovatelé atp.
– Jaké jsou jeho možnosti, co Vám může ještě nabídnout?
– Charakteristika trhu, jak se vyvíjí?

Zákaznících

– Kdo jsou Vaši zákazníci? Jaké mají potřeby, jaké řeší problémy? – Jste schopni pokrýt jejich přání a potřeby?
– Kolik jich máte, jakou mají kupní sílu, loajálnost.
– Jak vnímají Vaši firmu?
– Kteří zákaznící jsou pro Vás prioritní?

Konkurenci

– Definujte Vaši konkurenci.
– Jakou má pozici na trhu? Je úspěšná v porovnání s Vámi?
– V čem si konkurujete a jakým způsobem?
– Jaké jsou její cílové skupiny?
– Jaké má silné a slabé stránky.
– Na jaké úrovni provádí marketing?

Vnější faktory

– Politická situace.
– Hospodářství.
– Technologie.
– A jiné.

Jestliže jste předchozí analýzy provedli odpovědně, můžete si nastavit adekvátní cíle. Cíle budou náročné, ale dosažitelné. Což představuje nejefektivnější vývoj firmy.

Už jste četli ostatní články z rubriky „Jak vytvořit marketingový plán?“

TOP