[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Grafický design pro různé reklamní materiály a aplikace

Grafický design

Grafické zpracování vašich materiálů by mělo vycházet z firemního design manuálu anebo alespoň z určitých stanovených zásad tak, aby materiály byly mezi sebou graficky jednotně provázané a směrem k veřejnosti snadno rozpoznatelné.

Grafický design v reklamní sféře (většinou) nemá být co nejvíce kreativní a nejvýraznější. Měl by především doplňovat obrazovou část tak, aby vaše nabídka služeb nebo produktů byla jasná a srozumitelná. 


Naším cílem je tvořit zajímavý, nápaditý design, který bude dobře prodávat.

JAKÝ

GRAFICKÝ DESIGN TVOŘÍME?

  • Navrhujeme takový grafický design, který vhodně dotváří celé reklamní sdělení a dobře prodává.
  • Snažíme se tvořit kreativní a zajímavé grafiky, vhodné pro konkrétní aplikace.
  • Myslíme na to, aby grafické zpracování především pomáhalo sdělovat hlavní myšlenku a jasně vyzývalo k akci.
  • Pomocí reprezentativního designu, zvyšujeme důvěryhodnost a image klienta, jeho produktů nebo služeb.
CO

NEJČASTĚJI NAVRHUJEME?

  • Tiskoviny (letáky, plakáty, prospekty, katalogy, billboardy atp.)
  • Inzerci pro noviny a časopisy
  • Grafiky pro příspěvky na sociální sítě
  • Polepy automobilů a výloh obchodních jednotek
  • Cedule, postery, boardy, roolupy
  • Obaly výrobků

Jak tvoříme grafiku?

Ptáme se

Pro jaké aplikace či tiskoviny? Kdo je cílová skupina? Kdo je vaše konkurence? Aj.

Tvoříme

Navrhujeme a konzultujeme vhodný originální design pro vaše materiály.

Realizujeme

Po finální korektuře připravíme materiály k realizaci a následně vyrobíme.

TOP