[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Brand & Marketing

Grafický manuál, design manuál či logo manuál

Tolika způsoby jsou nazývána pravidla pro používání loga a jiných grafických prvků na Vašich firemních materiálech. Díky dodržování těchto pravidel, bude vaše vizuální komunikace jednotná, graficky se vymezíte vůči konkurenci a reklamní materiály Vaší společnosti tak budou snadno rozpoznatelné již na první pohled.
V případě, že je Váš design manuál kvalitně zpracovaný, ušetříte i značnou část finančních prostředků za grafické návrhy – není třeba opakovaně vymýšlet něco, co již máte jasně specifikováno. S tvorbou design manuálů máme bohaté zkušenosti a rádi jej pro Vás vytvoříme.

CO

OBSAHUJE DESIGN MANUÁL?

  • Logo v různých tvarech, barvách a variacích (s dovětkem, mottem).
  • Jasné pravidla - kde, kdy a jakou variantu loga používat.
  • Definování tzv. ochranných zón.
  • Zakreslení loga do čtvercové sítě.
  • Povolené a zakázané užívání loga.
  • Příklady použití loga na různých materiálech a aplikací.
PROČ

MÍT DESIGN MANUÁL?

  • Vaše vizuální komunikace bude jednotná. Reklamní materiály budou vhodně graficky sladěné.
  • Ve vašem oboru budete pro klienty snadno rozpoznatelní a vymezíte se tak vůči konkurenci.
  • Je podloženo výzkumem, že firmy dodržující zásady vizuální komunikace si snadněji získávají důvěru zákazníků.
  • Ušetříte. To co již máte definované, není třeba znovu vymýšlet.

Jak postupujeme při tvorbě design manuálu?

Zjistíme stav

Máte vhodné logo? Je třeba redesign? Kdo je vaše konkurence a jak komunikuje?

Tvoříme

Vytvoříme vám design manuál na míru - bude obsahovat pouze to, co 100% využijete.

Rozšiřujeme

V případě potřeby vytvoříme nová pravidla pro další materiály a aplikace.

TOP