[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

E-mail marketing

E-mail marketing

E-mailová komunikace ze zákazníky je asi nejrozšířenější forma online marketingu, bez kterého se neobejde žádná firma, která nabízí své služby na internetu. 
E-mail marketing ale není pouhé rozesílání e-mailů s nabídkou nového zboží či se slevněnými produkty. Stejně jako u ostatních reklamních kampaní, by měl sledovat cíl, který jste si stanovili.

JAKÉ

MOHOU BÝT CÍLE E-MAIL MARKETINGU?

 • Zvyšování důvěryhodnosti společnosti - radí příjemcům, řeší problém, dává užitečné tipy.
 • Informování o novém zboží, službách, výhodných nabídkách.
 • Zvyšování loajality u stávajících zákazníků - exluzivní nabídky a akce pouze pro ně.
 • Budování image firmy - informuje o nových aktivitách, charitativních akcích, poodhaluje něco z know-how, prezentuje rozhovory se zaměstnanci či celebritami/zákazníky Vaší společnosti.
 • Komunikace se stávajícími zákazníky - zpětná vazba, servis výrobků, tipy na údržbu aj.
 • Budování a rozšiřování e-mailové databáze aj.
TOP

VÝHODY

 • Nízká cena e-mail kampaní
 • Rozsáhlé možnosti automatizace
 • Efektivita a rychlost při spuštění
 • Měřitelnost e-mailingových kampaní
 • Analýza a snadné vyhodnocování úspěšnosti
CO

NABÍZÍME?

 • Vytvoření e-mailové strategie - určení cíle kampaně, cílové skupiny, vytvoření person, stylu a tónu komunikace
 • Vytvoření obsahu a publikačního plánu
 • Vybudování databáze e-mailů
 • Nástroje na správu e-mailových kampaní
 • Automatizaci odesílání e-mailů na základě provedených akcí
 • Analyzujeme úspěšnost kampaní - sledujeme poměr mezi odeslanými a otevřenými e-maily, sledujeme na jaký odkaz bylo v e-mailu kliknuto, kolik adresátů a v který okamžik se odhlásilo

Jak postupujeme při realizaci e-mailové kampaně?

Cíle a strategie

Definujeme cíl kampaně, cílové skupiny a persony, tón a styl e-mailové komunikace.

Obsah & plán

Vytvoříme obsah, publikační plán a nastavíme automatické funkce.

Analýza

A/B testujeme, sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost kampaně.

Jaké další služby nabízíme v oblasti online marketingu?

TOP